بانک صادرات

 logo_bank (10)  بانک صادرات logo bank 10  نحوه مراجعه : بیمار بهمراه دفترچه جهت انجام درمان به کلینیک مراجعه می کند برای انجام جراحی ها و پروتزها و ارتودنسی و ایمپلنت نیاز به اخذ تاییدیه می باشد.