کاشت ایمپلنت بعداز کشیدن دندان  کاشت ایمپلنت بعداز کشیدن دندان implant12

کاشت ایمپلنت بعداز کشیدن دندان

رویکردهای متفاوتی برای کاشت ایمپلنت دندان بعداز کشیدن وجود دارد . در اینجا تلاش بر این شده که انواع شرایط کاشت ایمپلنت بعداز کشیدن دندان شرح داده شود. انواع شرایط عبارتند از:

قراردهی ایمپلنت دندان بلافاصله پس از کشیدن دندان.

قراردهی ایمپلنت مدتی پس از کشیدن دندان ها ( ۲ هفته یا ۳ ماه پس از کشیدن).

ایمپلنت کردن با تاخیر ( ۳ ماه یا بیشتر پس از کشیدن دندان)

همچنین گزینه های متفاوتی برای اتصال روکش به ایمپلنت دندان وجود دارد که به گروه های زیر تقسیم میشوند:

فرایند فوری اتصال روکش دندان به ایمپلنت.

اتصال زودهنگام روکش ( ۱ تا ۱۲ هفته)

اتصال با تاخیر (بیش از ۳ ماه).

بهترین زمان برای کاشت ایمپلنت دندان برای فک پائین حدود دو تا سه ماه و برای فک بالا حدود چهار تا شش ماه پس از کشیدن دندان می باشد البته در مواردی که بیمار عفونت لثه و یا دیابت نداشته باشد این امکان وجود دارد که همزمان با کشیدن دندان ایمپلنت را نیز انجام داد.