اصلاح بیرون بودن بیش از حد لثه در لبخند  اصلاح بیرون بودن بیش از حد لثه در لبخند 123

اصلاح بیرون بودن بیش از حد لثه در لبخند

اصلاح بیرون بودن بیش از حد لثه در لبخند ،در این طرح درمان با یک جراحی مینیاتوری و دقیق روی لثه ها و سپس با استفاده از

لامینیت و در صورت لزوم روکش های IPS مشکل فوق برطرف می گردد. میزان درمان این مشکل بستگی به میزان بیرون بودن لثه ها و چند فاکتور متغیر دیگر دارد.
Gummy smileبه حالتی گفته می شود که فرد وقتی می خندد و یا گاهی در بعضی افراد حتی لبخند معمولی و یا صحبت کردن، لثه بالای دندانهای جلویی فک بالا بیش از حد دیده می شود. در یک لبخند زیبا و استاندارد حداکثر ۲-۵ میلی متر از دندانهای جلویی فک بالا باید دیده شوند و لثه اصلا نباید دیده شود.